Anarcho-Copy HTML generatörü / Tor-Onion Servisi.
GNU Bash ile geliştirildi. Demo sürüm:
https://build.anarcho-copy.org

raven 4ea3f5e7ea update database 2 months ago
bin 8dc50c8c05 edit footer 7 months ago
i 43ecaec2d2 remove pdf from header 7 months ago
src 7b34c29beb update muse.sh 5 months ago
var 4ea3f5e7ea update database 2 months ago
.gitignore 3d3b929110 update gitignore 1 year ago
LICENSE 6ecdc28226 add LICENSE 8 months ago
README.md d612372d4f Update 'README.md' 9 months ago
TERMUX.md 1584369b8e termux detect 9 months ago
TorNginxDockerImage.tar.gz 6132a7881a docker image files compressed and updated README page 1 year ago
install_requirements.sh e7607cd4cb update install_requirements.sh 8 months ago
main_nginx.conf 862f1da63b Update 'main_nginx.conf' 7 months ago
run_server.sh f29b9ac93a author pagination support 7 months ago
termux_nginx.conf 1491007aee android support 9 months ago
termux_run.sh 3963b0878c update run scripts for RSS 8 months ago

README.md

Anarcho-Copy HTML generatörü / Tor-Onion Servisi.

 • Bu generator apt tabanlı debian ve dnf tabanlı fedora üzerinde test edilmiştir. Android işletim sistemiyle de uyumludur, android üzerinde kurulum için TERMUX belgesindeki yönergeleri takip edin.
 • Fedora için container uyguluması olarak podman kullanıldı, scriptte komut olarak docker olarak geçmekte bu sebeple docker komutunu podmana manipüle etmek için podman-docker kurulucaktır, eğer fedora sisteminizde docker varsa install_requirements.sh dosyasındaki podman-docker argümanını kaldırın.

İndir

$ sudo mkdir -p /var/www/hidden-service/
$ sudo chown -R $USER:$USER /var/www/hidden-service/
$ cd /var/www/hidden-service/
$ git clone https://git.anarcho-copy.org/www.anarcho-copy.org/hidden_site_generator.git

Basit Kullanım

$ ./run_server.sh 
usage: ./run_server.sh [-h] [-n] [-b|-c] [-g] [-r] [-t|-s] | [ -p --delete | --delete-all | --web ]
-h    help page
-n    generate new tor address
-b    build html.
-c    create static contents (as image etc.)
-g    generate the web site as use created files
-r    run tor server/container
-t    view tor adress
-s    status
-p
  --delete   (it does not include the static contents)
  --delete-all (purge all files, it does include the static contents)
  --web    (delete web/ files)

Gereksinimler

#for generate html and static files 
ghostscript
imagemagick
exiftool
sqlite3
nginx
coreutils #this is must already exist
poppler-utils

#for debian
docker #for onion service, isn't necessary.
#for fedora
podman #for onion service, isn't necessary.
podman-docker #for manipule docker command to podman.

Çalıştırmadan Önce..

Gerekli pdf dosyalarını indirip dizinleri ayarla. sunucunun internet hızına göre bu adım biraz uzun sürecek, çay içip bekle.

$ sudo mkdir -p /var/www/public/anarcho-copy.org/free/
$ sudo chown -R $USER:$USER /var/www/public/anarcho-copy.org/free/
$ cd /var/www/public/anarcho-copy.org/free/
$ wget https://anarcho-copy.org/.list
$ for i in `<.list`; do wget "https://anarcho-copy.org/free/$i"; done
$ rm .list

Ardından proje dizinine git ve;

önce gerekli programları indir,

#for debian
$ sudo ./install_requirements.sh debian

#for fedora
$ sudo ./install_requirements.sh rhel

sonra local nginx ayarlarını hallet,

#for debian
$ sudo cp main_nginx.conf /etc/nginx/sites-available/anarchocopyService
$ sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/anarchocopyService /etc/nginx/sites-enabled/anarchocopyService
$ sudo service nginx restart

#for fedora
$ sudo cp main_nginx.conf /etc/nginx/conf.d/anarchocopyService.conf
$ sudo systemctl restart nginx.service

tor-nginx docker veya podman imajını inşa et,

#for debian
$ tar xzvf TorNginxDockerImage.tar.gz
$ cd TorNginxDockerImage/
$ docker build -t tor-docker .
$ cd ..

#for fedora
$ tar xzvf TorNginxDockerImage.tar.gz
$ cd TorNginxDockerImage/
$ podman --cgroup-manager=cgroupfs build -t tor-docker .
$ cd ..

yeni bir tor adresi yarat,

$ ./run_server.sh -n

statik dosyaları inşa et (bu adımdan sonra http://localhost:8080 kullanılabilir. makineni afişe etmemek için 8080 portunun dış dünyaya kapalı olduğundan emin ol),

$ ./run_server.sh -bcg

son olarak tor sunucusunu ayağa kaldır.

$ ./run_server.sh -r

Tor adresine bak ve ziyaret et. (tor+nginx docker sunucusu onion servisini http://localhost:8080 adresini dinleyerek servis etmektedir)

$ ./run_server.sh -t
copyxxxxxxxxxxxxx.onion

Unutma

Eğer tor düğümleri sansürlenen bir coğrafyadaysan obfs4 köprü ayarlarını elle yapman gerekecektir.

Proje Dizinleri

bin/         : generatörü inşa eden temel dosyalar.
src/         : kullanılan ek kaynaklar
var/         : veri tabanı (sqlite3)
i/template      : html şablonları
i/contents      : manual dosyaların bulunduğu dizin
TorNginxDockerImage/ : docker imajı

i/contents/css/primer.css : Github Primer css teması. (henüz uygulanıyor)

Demo sürüm:

https://build.anarcho-copy.org