TERMUX.md 4.3 KB

Anarcho-Copy HTML generatörü / Tor-Onion Servisi - Android (root gerektirmez)

Not: Bu generator android işletim sisteminde termux üzerinde test edilmiştir. Kuruluma geçmek için yönergeleri takip edin.

Gerekli ortamın hazırlanması (android)

İlk önce termux programını android cihazına kur, tüm kurulumlar termux ortamında yapılıcaktır.

Daha rahat yazabilmek için hacker's keyboard klavye uygulamasını kullanın.

Kurulum

Termux terminaline gir ardından gerekli paketleri ve programları kur:

$ pkg update && pkg install wget git tor ghostscript imagemagick exiftool sqlite nginx poppler bc

Şimdi kuruluma başlayabilirsin, adımları teker teker uygulaman gerekiyor.

Projenin kaynak kodunu gerekli dizine indir:

$ mkdir -p $PREFIX/var/www/hidden-service/
$ chown -R $USER:$USER $PREFIX/var/www/hidden-service/
$ cd $PREFIX/var/www/hidden-service/
$ git clone https://git.anarcho-copy.org/www.anarcho-copy.org/hidden_site_generator.git

PDF dosyalarını indirip gerekli dizinleri ayarla. Telefonunun internet hızına göre bu adım biraz uzun sürecek, çay içip bekle.

$ mkdir -p $PREFIX/var/www/public/anarcho-copy.org/free/
$ chown -R $USER:$USER $PREFIX/var/www/public/anarcho-copy.org/free/
$ cd $PREFIX/var/www/public/anarcho-copy.org/free/
$ wget https://anarcho-copy.org/.list
$ for i in `<.list`; do wget "https://anarcho-copy.org/free/$i"; done
$ rm .list

bu kadar.

NGINX

Moduler şekilde konfigure etmek için $PREFIX/etc/nginx/nginx.conf dosyasında http bloğunun içine aşağıdaki satırı ekle:

include /data/data/com.termux/files/usr/etc/nginx/conf.d/*.conf;

ardından moduler dizini oluştur:

$ mkdir -p $PREFIX/etc/nginx/conf.d/

proje dizinindeki nginx konfigurasyon dosyasını oluşturduğun dizine kopyala ve nginx'i çalıştır.

$ cp $PREFIX/var/www/hidden-service/hidden_site_generator/termux_nginx.conf $PREFIX/etc/nginx/conf.d/
$ nginx

TOR

Tor onion servisinin anahtar dosyalarının saklanması için gerekli dizini oluştur:

$ mkdir -p $PREFIX/var/lib/tor/

ardından $PREFIX/etc/tor/torrc dosyasına aşağıdaki satırları ekle:

 HiddenServiceDir /data/data/com.termux/files/usr/var/lib/tor/hidden_service/
 HiddenServicePort 80 127.0.0.1:8090

son olarak tor servisini çalıştır:

$ nohup tor > $PREFIX/var/log/tor.log &

Oluşturulan onion adresini görmek için ise:

$ cat $PREFIX/var/lib/tor/hidden_service/hostname 

Onion adresini generatore tanıtmak için aşağıdaki komutu çalıştır (web adresini sayfa üzerinde göstermek için):

$ mkdir -p $PREFIX/var/www/hidden-service/hidden_site_generator/web && ln -s $PREFIX/var/lib/tor/hidden_service/hostname $PREFIX/var/www/hidden-service/hidden_site_generator/web/

Not: Bu rehberde termux sistem servislerine değinilmedi, istersen uygulayabilirsin.

Unutma: Eğer tor düğümleri sansürlenen bir coğrafyadaysan obfs4 köprü ayarlarını elle yapman gerekecektir.

Statik Dosyaları Oluştur

Proje dizinine git ve statik dosyaları aşağıdaki argümanlar ile yarat:

$ cd $PREFIX/var/www/hidden-service/hidden_site_generator/
$ ./termux_run.sh -bcg

Kullanım

usage: ./termux_run.sh [-h] [-b|-c] [-g] [-t] | [ -p --delete | --delete-all ]
-h    help page
-b    build html.
-c    create static contents (as image etc.)
-g    generate the web site as use created files
-t    view tor adress
-p
  --delete   (it does not include the static contents)
  --delete-all (purge all files, it does include the static contents)

Proje Dizinleri

bin/           : generatörü inşa eden temel dosyalar.
src/           : kullanılan ek kaynaklar
var/           : veri tabanı (sqlite3)
i/template        : html şablonları
i/contents        : manual dosyaların bulunduğu dizin

i/contents/css/primer.css : Github Primer css teması. (henüz uygulanıyor)

Demo sürüm:

https://build.anarcho-copy.org